EN EFFEKTIV METODE TIL BEDRE SAMARBEID OG MER HARMONISK ARBEIDSMILJØ

Samspillet mellom mennesker i ulike roller er avgjørende for virksomhetens resultat.
Den mest belastende faktor i dagens samfunn er stress.
Dårlige samarbeids- forhold mennesker i mellom utgjør den mest skadelige formen for belastning.
Uløste konflikter og motstand er årsak til en type langtidsstress som ofte utløser sykefravær og utbrenthet.
Ansatte skal daglig håndtere sine forhold til f.eks. sjef, kolleger ,underordnede, klienter / kunder etc.
Den enkeltes evne til klar og utvetydig kommunikasjon er avgjørende for muligheten til å lykkes i arbeidsdagen. Ved å innføre en felles, mental modell for kommunikasjon får de ansatte et effektivt arbeidsverktøy.

Når det gjelder å forstå og å bli forstått.

Dynamisk dialog er et hjelpemiddel som skaper klarhet i egne og andres behov og hensikter.
Modellen utvikler evnen til å ta ansvar for egen situasjon og motiverer til større forståelse og åpenhet. Konflikter inneholder energi, - energi som bindes i motstand og negative holdninger. Eller frigjøres til fremdrift for bedriften og fremgang for den enkelte

Dynamisk dialog er en metode av generell karakter. Den kan med stort utbytte anvendes på ulike nivåer i organisasjonen. En hver lederutdanning bør inneholde kunnskap om anvendelse av modellen. Metoden er unik og genial i sin enkelhet. Den er den mest anvendelige metode for kommunikasjon i ulike situasjoner og relasjoner.
Modellen dynamisk dialog inneholder 6 trinn som tilsvarer den prosessen vi gjennomgår når vi snakker sammen.
Ved å organisere tankevirksomheten som ligger til grunn for det vi ønsker å formidle etter denne modellen.
Da femmer vi klare budskap og vekker interesse i stedet for motstand.
Det er enkelt og effektivt.
Kursene legges opp etter et system som gjør at grupper av kursdeltakere slippes ut i organisasjonen over tid.
Dette for å holde nye ideer og tanker i gang, slik at de innarbeides i arbeidsmiljøet .
En verdifull bonus for de ansatte og bedriften er at metoden gir store fordeler også i privatlivet.

Praktisk gjennomføring :
Undervisning i grupper på max. 20 personer.
DEL 1 : 6 TIMER. GRUNNLEGGENDE TEORI OG ØVELSER.
DEL 2 : 4 TIMER. BEARBEIDELSE AV ERFARINGER,- VIDEREFØRING AV PRINSIPPENE.

Påmelding pr. tlf. eller e-mail. Pris kr. 1000.- pr. person til konto 2050.01.66437

INTERESSERT I FOREDRAG PÅ EGET ARBEIDSSTED ?

Utbrenthet: Hvordan oppdage symptomer hos seg selv og andre ?
Hvordan kan utbrenthet forebygges individuelt og i miljøet ?

Stress: Enkle metoder til bedre dagligliv eller foredrag om kommunikasjon, dynamisk dialog og håndtering av konflikter


.
........utskriftsvennlig side
 
.KURS:
.Aromaterapi Østlandet
.Soneterapeut
 
.Aromamassasje
 
.Indisk hodemassasje
 
.Aromaterapi privat bruk
 
.Naturmedisinsk
.aromaterapeut
 
Masasjekurs for par
 
 

."BEDRE LIV SAMMEN"
.YOGA-PILATES

 
 
 
.Kreativ problemløsning  
.Dynamisk dialog
 
.Avspenning/oppladning
 
.Coaching
 
.BEHANDLING:
 
.Naturterapeutisk behandling
.Bio-Harmonizerkonseptet
 
.Helhets og energimassasje
 
.Aromaterapi-massasje
 
."Lock-foot" behandling
 
.Bowenterapi
 
.Correctus back
 
.FOREDRAG
.KONTAKT
 
 
 
 
 
SOKRATIAIII inngang: Storgata 1 III 2815 Gjøvik III TLF/FAX: 62 35 83 46 IMOBIL: 993 44 388 II e-mail: helent.holm@gmail.com.