Kurs for personer som ønsker å utvikle sin kreativitet og evne til læring.Jeg har god erfaring med å formidle øvelser som er til nytte for mennesker som ønsker å utvikle sine evner til kreativitet og læring. Kurs og seminarer tilrettelegges etter oppdragsgivers behov og ønsker.Mange års erfaring med Yoga – meditasjon og Pedagogisk kinesiologi har …

KREATIVITETRead More »