KREATIVITET

Kurs for personer som ønsker å utvikle sin kreativitet og evne til læring.
Jeg har god erfaring med å formidle øvelser som er til nytte for mennesker som ønsker å utvikle sine evner til kreativitet og læring. Kurs og seminarer tilrettelegges etter oppdragsgivers behov og ønsker.
Mange års erfaring med Yoga – meditasjon og Pedagogisk kinesiologi har lært meg at @-bølgene i hjernen er en uvurderlige kilde til refleksjon og kreativitet.Du husker kanskje – han med symaskinen, Elisas Howe, som plutselig «så» at nåløyet kunne stå i enden av synålen og han med lyspæren, Thomas Alva Edison, som bokstavelig talt så lyset. Begge har funnet løsningene på sine oppfinnelser i en plutselig innsikt.
Under meditasjon og i drømme «fordøyer» hjernen opplevelser og kategorisere inntrykk vi har tatt til oss på et bevisst eller ubevisst nivå. Det bidrar til en prosess hvor inntrykkene kan ordnes i nye kombinasjoner, – og det er jo nettopp dette som er kreativitet, – at elementer ordnes i nye og kanskje overraskende kombinasjoner.Dagens hjerneforskning er velsignet med muligheten til å gjøre brain-scanns som viser hvilke områder i hjernen som aktivitet ved ulike aktiviteter. Dette er noe som forklarer effekten av urgamle øvelser som er benyttet i f.eks. Yoga gjennom årtusener.@-state kjennetegnes ved at høyre- og venstre hjernehalvdel samarbeider. Enkelt sagt er en hjernehalvdel ekspert på kreativitet mens den andre fortrekker å arbeide med fakta.
Målinger viser at vi periodevis puster overveiende gjennom det ene eller det andre neseboret. Ved å gjøre en enkel pusteøvelse hvor du veksler mellom å puste gjennom høyre og venstre nesebor, bidrar du til å bringe aktiviteten i de to halvdelene i balanse. ( Se instruksjoner til slutten av teksten.)Et annet forhold som det er viktig å være klar over, er at øynene i realiteten er en forlengelse av hjernen. Øynene henter inn en vesentlig del av den informasjonen vi til enhver tid skal bearbeide og det gjelder både for de inntrykkene vi henter fra den ytre verden og den vi henter frem fra vår egen hjerne. For å kunne hente inn mest mulig informasjon, er det viktig at øynene beveger seg fritt og ikke låses i et bestemt mønster. Det er kanskje grunnen til at vi sier : To hoder tenker bedre enn ett – eller vi kunne si at to par øyne ser mer enn ett par. Vår bakgrunn og vår opplæring preger prosessen som velger ut hvilke inntrykk vi skal feste oss ved i våre omgivelser. To personer vi derfor «se» forskjellig og legge merke til ulke objekter og hendelser i omgivelsene. Dette sier oss at det er viktig at øynene våre kan se godt i et størst mulig synsfelt, og kunne skifte raskt når det gjelder å veksle mellom ting som befinner seg nært, og ting som befinner seg lengre unna.I vår tid med utbredd bruk av dataskjermer i arbeid og spill, er faren at synsfeltet innsnevres og at avstanden til det vi ser på varierer lite.
Om øynene opparbeider en begrenset bevegelsesmønster, går dette igjen ut over evnen til å hente frem informasjon som er lagret i de ulike delene av hjernen.I Pedagogisk kinesiologi arbeider vi med å avdekke hvordan øynene i noen tilfelle unngår deler av synsfeltet. Dette har i mange tilfelle bakgrunn i traumatiske opplevelser. Om en person opplever sjokk, redsel eller andre ubehagelige opplevelser knyttet til et synsinntrykk, kan øynene «nekte» å gå tilbake til det område de stod i da hendelsen skjedde. Det oppstår blind-flekker som kan være til hinder for fremhenting av informasjon lagret i samme område.Yoga-øvelsen, Klokka, er en utmerket øvelse for de som jobber mye foran skjerm, eller arbeider med andre oppgaver som gjør at man begrenser synsfeltet i lengre perioder.Øvelsen Klokka :Lukk øynene og forestill deg at du ser på en klokkeskive. Klokka er så stor at du må tøye musklene som styrer øyene, litt. Kjenn deg frem til en avstand som kjennes riktig ut. Se opp mot tolvtallet og følg så periferien en, fo, tre, fire, fem, seks, osv. hele veien rundt og gjør dette tre ganger i en retning, og så tre ganger i den andre retningen d.v.s. tolv, elleve, ti, ni osv. Etter tre runder hver veg, beholder du øynene lukket og tenker deg at du ser på noe som befinner seg laaaaaangt unna, som om du er på en fjelltopp eller en stjerne, før du ser inn mot nesetippen og tenker deg at du fokuserer på den. Gjenta tre ganger før du kjenner at øynene kan få hvile bak de lukkede øyenlokkene, og du lar de små musklene i området under øynene spenne av, og før du kjenner at de små musklene i området under øynene får spenne av. Pust dypt og godt og tenk deg at spenninger forlater kroppen hver gang du puster ut.
Pusteøvelse for samkjøring av høyre og venstre hjernehalvdel :Sitt med rett rygg og kjenn at du kan senke skuldrene. Pust dypt og langt ut, og så dypt og langt inn et par ganger før du lukker høyre nesebor med høyre tommel og puster langsomt inn gjennom det venstre neseboret. Lukk så det venstre neseboret ved hjelp av ringfingeren før du løfter tommelen og puster ut gjennom høyre nesebor før du puster inn gjennom høyre, ut gjennom venstre, inn gjennom venstre, ut gjennom høyre osv.  Utfør øvelsen i 3 minutter til å begynne med, men slutt dersom du blir svimmel eller uvel. Du kan trene deg opp til gjøre øvelsen og telle f. eks. langsomt til 4 på innpust, holde for begge nesebor mens du teller til 8, for så å telle til 4 på utpust. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *