6 pilarer i kommunikasjon og veier til dialog. Min bakgrunn er at jeg i mange år har jobbet som selvstendig terapeut og tatt i mot mange klienter som sier at :«Jeg gikk til legen og sykmeldte meg. Jeg orker ikke mer på grunn av sjefen, – eller på grunn av en kollega, eller kanskje var […]

Kurs for personer som ønsker å utvikle sin kreativitet og evne til læring.Jeg har god erfaring med å formidle øvelser som er til nytte for mennesker som ønsker å utvikle sine evner til kreativitet og læring. Kurs og seminarer tilrettelegges etter oppdragsgivers behov og ønsker.Mange års erfaring med Yoga – meditasjon og Pedagogisk kinesiologi har

KREATIVITETRead More »